Mijn hart breekt als ik ouders hoor vertellen dat ze een baby hebben die veel huilt. Of wanneer pedagogisch medewerkers uitspreken dat zij zichzelf zoekende voelen met een huil baby in de groep. Om jou op weg te helpen deel ik graag met jou mijn ervaringen en tips.

Luisterend oor voor ouders

Wat ik binnen de kinderopvang enorm belangrijk vind is dat er voor de ouders begrip is. Een luisterend oor. Echt de verbinding opbouwen met de ouders, zeker wanneer ouders een huil baby hebben. Want juist ouders zijn zo enorm belangrijk ook in het veilig en vertrouwd kunnen gaan voelen van een baby in de kinderopvang.

Vaste gezichten vaste dagen

Voor mij is de kwaliteit van kinderopvang onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de opvang voor de baby’s. Hierbij is het van belang om te weten hoe je een baby moet benaderen, wat je een baby kan geven, ontwikkelingsgerichte uitdagingen en bewust zijn van je eigen manier van reageren. Ook de vaste gezichten werkzaam zijn, dan gaan de ouders én de baby herkennen, wie er voor de baby zorgt.

Vragen stellen aan ouders bij de intake:

 • Hoe voelde je jezelf in de zwangerschap?
 • Hoe is de bevalling gegaan? Zware bevalling? Keizersnede? Langdurige bevalling.
 • Wat is voor jou veel huilen? Hoeveel minuten/ uur huilt je baby? Want het is heel verschillend wat iedereen bedoelt met “veel”. Voor mij is bijvoorbeeld 15 uur veel. Voor een ander is vijf uur al veel.
 • Hoe huilt je baby? Wat voor huiltje is het?
 • Hiervoor is er een fijne app om te gebruiken, te weten “Baby Ears”.
 • Er zijn ook verschillende praktijken die hier trainingen in geven voor zowel kinderopvang als aan ouders.
 • Ik geef zelf in de baby training die ik geef, ook uitleg hier over.
 • Het leren herkennen van de baby huiltjes, draagt bij aan het kindje steeds beter kunnen voorzien in zijn eigen behoeftes. Dat geeft een baby rust.
 • Ook is dit zo waardevol om te weten in de kinderopvang, wanneer pedagogisch medewerkers de huiltjes leren herkennen draagt ook bij aan steeds beter de kindjes kunnen voorzien in dat wat ze nodig hebben.

Zoeken naar de oorzaak van het huilen

Er is zoveel wat een oorzaak kan zijn voor het huilen van een baby. Ook gezondheidsklachten kunnen een aanleiding zijn van het veelvuldige huilen van een baby.

Investeren in het opbouwen van de vertrouwensband

Wanneer je veel tijd investeert in het opbouwen van de vertrouwensband, wordt het ook steeds makkelijker om moeilijke gesprekken met ouders aan te kunnen gaan. Weten wat er speelt bij ouders, ouders leren kennen het draagt allemaal bij aan het veilig en vertrouwd kunnen gaan laten voelen van de baby in de kinderopvang. Het veilig kunnen hechten. Daarom zijn die vaste professionals op vaste dagen ook zo belangrijk.

Investeren in de kwaliteit van de kinderopvang

Wanneer je gaat investeren in de kwaliteit van jullie kinderdagverblijf, dan is het in mijn beleving waardevol om te beginnen bij de start van de opvang. De opvang van baby’s. Investeren in die scholing voor de pedagogische medewerkers die met baby’s werkzaam zijn. Weten hoe je ouders kan ondersteunen wanneer zij een baby hebben die veel huilt. Weten welke tips en adviezen jij aan de ouders kan meegeven. Daardoor ga je echt samen de verbinding aan, samen met ouders investeren in de vertrouwensband opbouwen. Dat komt de baby’s echt ten goede. Daardoor kan je de kwaliteit van de opvang gaan verhogen. Pedagogische coaching is hiervoor ook een mooie werkwijze. Door de coaching aan te laten sluiten op de baby scholing bereik je dat de opgedane kennis actueel toegepast blijft worden. Waardoor die kwaliteit van opvang verder verdiept kan worden.

Nog meer tips

 • Spreek uit dat je baby huilt (waar je het maar uit kan spreken, ga tegen iedereen zeggen dat je baby zoveel uur per dag aan het huilen is)
 • Misschien kan je een dagboek bij houden en noteer (of in je telefoon) hoelang en wanneer je baby huilt
 • Boek om te lezen: Prikkelproof plan geschreven door Kim Vervuurt (voor ouders & Kinderopvang echt een waardevol boek)
 • Hoe is de zwangerschap verlopen en hoe is de bevalling gegaan.
 • Wat voor huiltje laat mij baby horen? De app: “Baby Tears” is hier ook echt mega praktisch en waardevol voor. (ook voor ouders en pedagogisch medewerkers)
 • Vraag hulp ook in de kinderopvang
 • Regelmaat toepassen op het ritme van het kindje zelf. Het natuurlijke ritme van een baby is anderhalf uur wakker zijn. Vanaf het moment dat het kindje wakker wordt.

Kwaliteit van de baby opvang

Wanneer ik kijk naar de kwaliteit van de kinderopvang, maak ik de vertaalslag naar de opvang van baby’s. De start van de opvang en het eerste jaar is allesbepalend voor de kwaliteit van de opvang. De effecten op hoe een baby zichzelf veilig en vertrouwd kan voelen in de kinderopvang. Het vraagt om een goede communicatie, samenwerking, efficiënt werkzaam zijn, in kunnen spelen op de specifieke behoeftes, weten wat de behoeftes zijn, bezitten van kennis over baby’s, de ontwikkeling én jezelf kunnen verplaatsen in de ouders en hun ervaringen en behoeftes. En het vraagt ook om bewust zijn van je eigen handelen én gevoelens.

Voor mij komt in de opvang van baby’s alles naar voren wat van belang is voor kwalitatief hoge kinderopvang.

Wil jij hier meer over weten?

Beluister dan mijn podcast aflevering over “Huil Baby’s”

Susanne Akkermans

Author Susanne Akkermans

More posts by Susanne Akkermans