Hoe kan je in de kinderopvang nou een succesvol intake gesprek voeren? In deze blog post geef ik je graag wat praktische tips en aandachtspunten mee. Zodat je tijdens een intake gesprek met ouders, echt alle waardevolle informatie weet te ontvangen.

Investeren in het opbouwen van de vertrouwensband

In mijn beleving is het intake gesprek een van de eerste investeringen die je kan doen om te investeren in het opbouwen van een vertrouwensband met de ouders. Voor ouders is het vaak allemaal nieuw, zeker wanneer de kinderopvang gaat starten voor hun eerste kindje. Mijn werkwijze hierin deel ik graag met jou, zodat ook jij kan gaan ervaren hoe een intake gesprek echt super waardevol kan gaan zijn.

 • Wanneer ouders hebben ingeschreven voor de kinderopvang, behoudt dan ook na de inschrijving contact met de (aanstaande) ouders. Hanteer hier voor jezelf ook een structuur zodat je het makkelijk kan blijven waarmaken. Bijvoorbeeld: twee maanden na de inschrijving, vijf maanden na de inschrijving én dan rondom de uitgerekende datum weer. Vraag of ouders een geboortekaartje willen sturen zodat jullie weten dat het kindje is geboren. Stuur dan ook een felicitatie kaartje
 • Vier weken voor de start van de opvang nodig je de ouders uit om op gesprek te komen voor de intake
 • Geef middels de mail uitleg aan de ouders waar zij alles kunnen terug vinden (denk aan een ouderportaal) en geef uitleg over alle regels en de start van de opvang
 • Vooraf doorgeven aan de ouders wie de mentor van hun kindje gaat zijn
 • Ontvang ouders zelf en persoonlijk dus bij de voordeur wanneer je de intake hebt met de ouders
 • Informeer de teamleden wanneer het intake gesprek is
 • Laat de intake ook plaats vinden op de zelfde dag als dat de mentor van het kindje werkzaam is (uiteraard afhankelijk van wie de intake doet)
 • Stel vragen over de zwangerschap, de bevalling en hoe de ouders de komst van hun baby hebben ervaren. Schenk in de tussentijd ook koffie – thee in.
 • Stel vragen over de zwangerschap, de kraamtijd en de bevalling want dit is ook van belang in hoe het met het kindje gaat.
 • Zijn er medische bijzonderheden voor het kindje
 • Kijk ook tijdens de intake naar het contact tussen de ouders en hun kindje. Hoe verloopt de interactie
 • Observeer het kindje tijdens de intake, wat doet het kindje, hoe huilt het kindje, is het kindje tevreden.
 • Neem na het intake gesprek de ouders ook mee naar de groepen en stel ze voor aan alle teamleden in alle groepen
 • Luisteren, begrip hebben en interesse tonen.
 • Een goede intake waar je echt de tijd voor neemt en echt investeert in de ouders en het kindje, draagt echt bij aan lange termijn tevredenheid voor de ouders. Maar ook draagt het bij aan een betere opvang voor het kindje. De start moet goed zijn. Duidelijk zijn.
 • Spreek de intake door met de mentor voordat de opvang van start gaat. Zodat de pedagogisch medewerker ook goed voorbereid is
 • Wat kan een ouder verwachten op de eerste opvang dag.
 • Biedt ruimte aan ouders om vragen te stellen

Wil jij nog meer tips en inspiratie?

Wil jij meer weten over een succesvolle intake kunnen voeren met nieuwe ouders in de kinderopvang? Hoeveel tijd ik altijd inplande voor een intake gesprek? Wat ik voor vragen stelde en hoe ik de overdracht deed? Mijn uitgebreide ervaringen en hoe ik de intake gesprekken altijd heb gevoerd vertel ik in mijn podcast.

Beluister hier de podcast aflevering:

Liefs Susanne Akkermans
Susanne Akkermans

Author Susanne Akkermans

More posts by Susanne Akkermans