Ik geef de FCB erkende Training Ruimte voor Baby’s.

Hoe geef je ruimte aan Baby’s? Wil jij de kwaliteit van de baby-opvang verhogen?  In deze training leer ik jou hoe jij als pedagogisch medewerker om kan gaan met baby’s in de groep. Waar je op mag letten en wat een baby nodig heeft vanuit jou. Ik leer jou op een interactieve wijze om meer aandacht en ruimte aan te bieden aan de jongste kinderen op het kinderdagverblijf.

De Training Ruimte voor baby’s bestaat uit 5 Modules:

Ontwikkeling & hechting van de baby | bijeenkomst 1

Doelstellingen;

 • Weten hoe hechting ontstaat en wat van invloed is op de ontwikkeling
 • Weten hoe brein ontwikkeling werkt en hoe deze van invloed is op het gedrag
 • Inzicht in wat ertoe doet om het dagelijkse werk om baby’s zich goed te laten voelen
 • Afspraken over welke vaardigheden de pm-er de komende weken van zichzelf onder de loep gaat nemen
 • Afspraken over welke vaardigheden de pm-er bij een baby expert gaat observeren

Begeleiding van de baby | bijeenkomst 2;

Doelstellingen;

 • Weten hoe de signalen van de baby geïnterpreteerd moeten worden en hoe achtereenvolgens gehandeld moet worden
 • Weten wat de basisbeginselen van video interactie begeleiding zijn en deze kunnen toepassen voor reflectie en om nieuw gedrag te oefenen
 • Weten hoe een baby met respect voor autonomie te benaderen
 • Weten wat onder behoedzame aanraking verstaan wordt
 • In staat zijn om een baby basisbevestigend op te tillen en te dragen
 • In staat zijn om roterend te verzorgen en te verschonen
 • Weten wat de gemiddelde richtlijn is als het gaat om voeding voor de baby
 • Afspraken over welke vaardigheden de komende weken onder de loep genomen worden en geoefend gaan worden
 • Afspraken waarop gelet gaat worden bij de baby die door de pm-er gevolgd gaat worden

Relaxed en zonder stress met baby’s op de groep | bijeenkomst 3;

Doelstellingen

 • Weten wat het effect van stress op baby’s is
 • Hoe hormonen van invloed zijn op stress en ontspanning bij baby’s
 • Leren omgaan met jouw eigen gevoelens en emoties, weten hoe jij reageert op huilen
 • Waar moet je op  letten als je een huil baby op de groep hebt
 • In staat zijn om mind-full op de groep aan het werk te zijn
 • In 8 stappen naar een relaxte groep
 • Afspraken over welke vaardigheden jij de komende weken van jezelf onder de loep gaat nemen en gaat oefenen
 • Op welke manier kun jij ontspannen werkzaam zijn tijdens een dag in de babygroep. Samen afspraken over maken.
 • Waar ga jij op letten bij de baby die je gaat volgen tijdens de training, als het gaat over stress en ontspanning

De spelomgeving van de baby | bijeenkomst 4

Doelstellingen

 • Een ruimte geschikt kunnen maken voor een baby
 • Weten welk aanbod een baby geboden kan worden op de groep
 • Je leert de fasen in de spel ontwikkeling van baby’s kennen zodat jij daar  goed op kan inspelen
 • Naar buiten gaan met de baby’s krijgt meer aandacht

De organisatie en samenwerking met ouders | bijeenkomst 5;

Doelstellingen

 • Oog hebben voor de baby’s in de groep
 • Weten wanneer ontwikkelingsachterstanden ontwikkelingsstoornissen en beperkingen een reden tot zorg zijn
 • Enkele baby gebaren kennen en de achtergronden kennen
 • Je leert een goede samenwerking met ouders tot stand te brengen
 • Bewust worden van hoe jouw eigen aandeel als pm-er van invloed is op de totale groep
 • Presentatie van de pm-ers

Kijk naast deze Training Ruimte voor Baby’s ook naar mijn Pedagogische Coaching volgens de wet IKK

Wil je ook de Training Ruimte voor Baby’s in jouw organisatie?

Dan kunnen we het beste in gesprek gaan.