Kinderlijk Eenvoudig Spelen & Plezier maken

 • Geen openstaande vacatures meer.
 • Altijd aanvragen voor een rondleiding.
 • Geen lege gaten meer in de bezetting.
 • Kinderen zijn aan het spelen in speelhoeken
 • Ouders hebben moeite om hun kinderen mee naar huis te kunnen nemen
 • Jij vinkt dagelijks al jouw taken af
 • Jullie mail staat vol met open sollicitaties van pareltjes
 • Iedereen die voor de eerste keer bij jullie binnen komt lopen zegt:

“Wat is het hier rustig”

Jij bent de enthousiaste, ondernemende pedagogische professional die een ster is in het werkzaam zijn in de kinderopvang. Jouw droom heb jij waargemaakt. Een eigen kinderdagverblijf.

Of misschien ben jij wel die pedagogisch medewerker die nu de locatie manager of pedagogisch coach is geworden.
Aandacht voor alle kinderen, persoonlijk kinderopvang. Daar sta jij voor.

Voordat je het in de gaten had, stond er een heel team om jou heen.
Een volle groepsbezetting.
To-Do lijstjes die langer zijn dan een wachtlijst waardoor jij voornamelijk op kantoor werkzaam bent.

Je hebt geen tijd voor een rondje langs de groepen, laat staan om iedere locatie wekelijks te kunnen bezoeken. Nee het is echt kunst en vliegwerk dus breng jij vooral veel tijd door op kantoor.

Jij verlangt naar:

 • Tijd voor de groepen: het leidinggeven en coachen
 • Weten welke vragen jij kan stellen om tot zelfredzaamheid te komen
 • Implementatie van de opgedane kennis van de pedagogisch medewerkers
 • Open sollicitaties
 • Efficiënt samenwerken
 • Vooruit kijken in plaats van oplossen

Ineens rent jouw team door de groepen heen. En ren jij achter de feiten aan.

Dit heb ik ook

Eigenlijk gaat alles wel goed.
Toch?  

 • Moet je steeds opnieuw brandjes blussen?
 • Zijn jouw teamleden aan het rondrennen?
 • Ontvang je vragen vanuit ouders?
 • Is het beleid zichtbaar vertaald naar de werkwijze?

 

Opeens ben jij verantwoordelijk voor een werkwijze waar jij niet achter staat.

 

 • Iedereen rent rond in zijn eigen rad.
 • Verschonen van kinderen gebeurt routineus.
 • Het in bed leggen, en uit bed halen van de kinderen is een marathon zonder adem te halen.
 • De inrichting van de groepsruimtes voldoet aan de ruimte als derde pedagoog, maar er word onvoldoende mee gedaan.

De stress in je nek wordt voelbaar.

 • Je zoekt naar een manier om je team te laten zien wat de mogelijkheden zijn
 • Verandering realiseren voelt als onmogelijke opgave
 • Je voelt jezelf schuldig dat je niet meer zelf dagelijks aanwezig bent in de groepen

Ik deed maar wat

Ik was ook een pedagogisch medewerker met een droom. Ik wist niets van ondernemen, leidinggeven, coachen of sollicitatie procedures. En toch begon ik mijn eigen kinderdagverblijf. Alles zelf doen, ow wat was ik daar goed in.

Als je mij toen had gevraagd of mijn team wist wat er werd verwacht vanuit het pedagogische beleid had ik JA gezegd.  Een kinderopvang ondernemer vertelde mij laatst:

“Ik heb mijn team wel ooit gevraagd of ze het pedagogisch beleid door willen lezen. Of er vragen over waren. Niemand had vragen, dus heb ik er geen aandacht meer aan besteed”

Het was alsof ik mezelf hoorde praten, twintig jaar geleden.

Herkenbaar

Want je denkt dat alles goed gaat. Er zijn geen vragen.
Ook al zie je aandachtspunten. Voel je onvrede.
Ik wist toen ook nog niet HOE je efficiënt kon leidinggeven, coachen & samenwerken zodat iedereen met een grote glimlach het samenhorigheid gevoel ervaart en jullie allergrootste fan gaat zijn. Ik investeerde ook in de kennis van mijn teamleden.

Je investeert overal in, maar er veranderd niets structureel.

Ik ontdekte hoe deze situaties voorkomen konden gaan worden.

Voorkomen in plaats van achteraf oplossen.

Je gaat pas oplossen wanneer er ergens iets mis gaat.
Opnieuw in de kennis van de professionals investeren.  
Investeren in een aantrekkelijke werkgever zijn

Toch wordt er iets fundamenteels over het hoofd gezien.

Wanneer investeer jij in jouw leidinggevende en coachende kwaliteiten? 
Het team heeft jou nodig.
Zij hebben jou nodig in het toe kunnen passen van de opgedane kennis in hun werkzaamheden.
Zij hebben jouw expertise en antwoorden nodig.

De oplossing ligt in jouw leidinggevende & coachende kwaliteiten.

Daar ligt de oplossing voor lange termijn resultaten en positieve veranderingen.
De oplossing voor kwalitatieve hoge kinderopvang.

De oplossing is:

Weten Wie Wanneer Waarom Wat Gaat Doen

 • Teamleden die effectief samenwerken en weten HOE zij kinderen kunnen stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Dankzij de tijd die jij als leidinggevende, locatie manager, pedagogisch coach en/of als ondernemer in de kinderopvang aan hen besteed.

 

Want jij bent het voorbeeld voor jouw hele organisatie.

Alle ervaringen en kennis van mezelf in de kinderopvang heb ik gebundeld in een online programma

Je kan wachten op het moment dat het fout gaat, dan bel je mij en los ik het samen met jullie op.
Ik leer jullie dan ook hoe jullie zelf in de toekomst dit probleem kunnen gaan voorkomen in plaats van het achteraf op te lossen. Maar ik weet dat jullie zelf de “problemen” kunnen gaan voorkomen.

Daarom heb ik deze Unieke Methode ontwikkeld.

Kinderlijk Eenvoudig Spelen & Plezier Maken dankzij het Stappenplan Kinderopvang.

                                              

Deze online training biedt ik aan voor €1875,- waardoor je in zeven stappen samen met jouw team een kinderdagverblijf gaat zijn waar iedereen TROTS op zal zijn. Met certificaat.

 • Je leert samen met jouw team WAAROM welke afspraken en doelen zijn gemaakt   
 • Je gaat samen met jouw team het pedagogische beleid zichtbaar vertalen naar pedagogisch handelen. Waardoor de pedagogische kwaliteit stijgt.
 • Het team gaat ONTSPANNEN werkzaam gaat zijn
 • Waardoor jouw to-do lijstje korter gaat zijn
 • De teamleden hebben tijd over waardoor zij dagelijks 1 op 1 met de kinderen bezig zijn
 • Jullie gaan vooruit kijken en problemen voorkomen

De bonus is dat de mailbox vol stroomt met:

 • Aanvragen voor rondleidingen
 • Nieuwe inschrijvingen
 • Én open sollicitaties

Iedere pedagogisch medewerker wil bij jullie werkzaam zijn.

Maar dit doen wij al!

 Ik herken het.
Ook ik dacht dat alles goed ging.

Maar hoe fijn is het als je niet meer achteraf problemen hoeft op te lossen?

Hoe fijn is het wanneer kinderlijk eenvoudig wordt gespeeld waardoor jij én jouw team tijd over gaan hebben?  

In deze cursus ga jij de volgende resultaten boeken:

In zeven maanden doorlopen jullie zeven modules:   

 • Vooruit kijken:
  Jij ontdekt welke vragen en opdrachten jij aan jouw team kan meegeven zodat zij zelfstandig en efficiënt gaan samenwerken vanuit de opvoedingsdoelen en interactie vaardigheden
 • Behoefte van het kind:
  Jij ontdekt wat jouw team nodig heeft om effectief in te kunnen spelen op de behoefte van de kinderen.
  Jij gaat jouw team laten ervaren HOE zij kunnen inspelen op de behoefte van het kind zodat onrust wordt voorkomen
 • Inrichting van de groepsruimte:
  Wat hebben de kinderen nodig in een groepsruimte? Je ontdekt hoe jouw teamleden de groepsruimte dynamisch kunnen gaan gebruiken. Waardoor kinderen zichzelf uitgedaagd voelen in hun ontwikkeling.  Zonder grote investeringen te doen.
 • Spelmaterialen:
  Jij ontdekt welke vragen jij aan jouw teamleden kan stellen om hen bewuster te maken van de opgedane kennis ten aanzien van spelmaterialen en activiteiten. Zodat zij actiever de ontwikkeling gaan stimuleren van de kinderen aan de hand van de opvoedingsdoelen en interactie vaardigheden. Jullie ontdekken wanneer en hoe je welke spelmaterialen kan gaan aanbieden waardoor er meer ontspanning en uitdaging gaat ontstaan voor de kinderen in de groep
 • Dagritme van het kind:
  Jouw team ontdekt hoe het dagritme van het kind van invloed kan zijn op het functioneren van het team  
  Jij gaat leren HOE jij jouw team volgens het dagritme werkzaam kan laten zijn zodat de pedagogisch medewerkers én jij zelf niet meer achter de feiten aan rennen en tijd over gaan houden.
 • Samenwerken met een taakverdeling:
  Wat heb je nodig om efficiënt samen te werken?
  Hoe kan je daar leiding aan geven?
  Welke vragen kan je stellen in de coaching?
  Je ontdekt het in module 6 waarin jij het team gaat helpen om hun werkzaamheden te structureren en organiseren waardoor zij ook volgens de interactie vaardigheden werkzaam gaan zijn.
  Met ook hier als resultaat dat jouw team gaat zeggen: Ik heb tijd over!!!!!
 • Reflecteren:
  Samen met jouw team ga jij terug kijken. Samen reflecteren op de zeven stappen.
  Rust en persoonlijke aandacht zijn bereikt, hoe gaan jullie dit vast houden?
  Wie heeft welke talenten wanneer ingezet?
  Hoe zijn de taken nu verdeeld?

Aan het einde van deze zeven stappen heb je dit bereikt: 

 • To do lijstje is korter geworden
 • Een overvolle mail box van pedagogisch professionals die bij jullie werkzaam willen zijn
 • Het Pedagogisch beleid is zichtbaar vertaald naar de inrichting van de groepen en het pedagogisch handelen
 • De inschrijvingen stromen binnen waardoor je een wachtlijst hebt en behoudt
 • Het team is bewuster geworden van hun eigen pedagogische handelen
 • Heel veel RUST en PLEZIER en PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR ieder individu.

Deze cursus bestaat:

 • Zeven werkboeken
 • Zeven video’s
 • Praktisch aan de slag met opdrachten  
 • Waardoor jullie geen extra werk ervaren door de training
 • Onbeperkt toegang tot de cursus
 • Te volgen in je eigen tempo
 • De werkboeken blijven in jouw eigendom en kan je blijvend inzetten voor de coaching en het toetsen van het pedagogische beleid en de pedagogische kwaliteit  
 • Coach Call 45 minuten met Susanne bij iedere module

Wat is het NIET?

 • Het zijn geen lange dagen opdrachten maken
 • Het is niet studeren na werktijd

Wie ben ik:

Een pedagogisch medewerker met een droom die is uitgekomen. Op 2 januari 1998 ben ik een eigen kinderdagverblijf gestart. Tweemaal heb ik samen met mijn fantastische team de Award mogen winnen voor het Beste Kinderdagverblijf van Noord Brabant. Waarna ik mijn kinderdagverblijf in 2020 succesvol heb verkocht.

Vanuit mijn bedrijf “Gewoon Susanne Coaching & Advies” adviseer en coach ik de landelijke kinderopvang. Mijn sterke kanten zijn het pedagogisch handelen, organiseren, motiveren en inspireren. Het laten zien HOE je samen VOORUIT kan komen en problemen dus kan gaan voorkomen in plaats van oplossen.  

Diverse ervaringen, diploma’s en bevoegdheden:
IKK gecertificeerd trainer voor de Training Ruimte Voor Baby’s
HBO Opvoed Coach
HBO Kinder coach
HBO Pedagogisch Coach
Ervaringen heb ik mogen op doen binnen mijn eigen kinderdagverblijf, diverse kinderopvang organisaties in Nederland én werkzaam mogen zijn voor het Waarborgfonds Kinderopvang.

Online heb ik een divers aanbod staan gericht op de kinderopvang ondernemers, locatie managers en pedagogisch coaches. Alles wat ik doe is praktijk gericht  

Maar dan moet je wel weten hoe je chaos kan voorkomen in plaats van het achteraf op te willen gaan lossen.

Afgelopen jaar is Susanne twee dagen bij ons geweest om te komen coachen. Van tevoren moesten we een vragenlijst invullen zodat Susanne een beeld had van hoe de druk op de groep was. Deze had ik ingevuld en kreeg al een snel een antwoord terug, een super enthousiast antwoord!! Dit voelde gelijk al goed.

Ze kwam binnen op de groep en had voor iedereen een (persoonlijk) cadeautje mee. Dit was zo leuk, het ijs was gelijk gebroken! En zo gingen we gelijk aan de slag. Susanne ging zitten op de bank, we hadden een koppie koffie gehaald en daar zat ze. Wij deden ons werk, ze schreef mee en stelde vragen. Heel veel open vragen, waarop ze weer doorvroeg. Dit zetten mij en mijn collega’s gelijk tot nadenken. Tussendoor gaf ze complimenten en hier en daar een grapje, dit maakte dat dit alles zo ontspannen was. Na het bezoek van Susanne zijn we als team gelijk aan de slag gegaan met de feedback van Susanne, allemaal leuke en nieuwe ideeën. Sindsdien is er zoveel meer rust op de groep gekomen, dit alles door meer structuur en duidelijkheid!

Kortom; Susanne is open, toegankelijk, heel eerlijk en haar hoofd zit vol met (nieuwe) ideeën. Daarnaast spat het enthousiasme ervan af!!

- Sascha -

FAQs

Wanneer kan ik starten?
Je kan direct starten. Elke maand komt er een les vrij en er zijn 7 lessen in totaal. Je kunt de lessen dus in je eigen tempo volgen. Je krijgt een jaar de tijd om het programma af te ronden.

Het is niet IKK proof dus wat kunnen we hier dan mee?
Dat klopt, deze training is niet IKK proof. 
En dat is ook een bewuste keuze vanuit mij. Doordat ik er niet voor heb gekozen om een certificering aan te vragen voor deze training, is deze training ook echt authentiek. Het is een training waarmee jij alle opgedane kennis echt praktisch gaat implementeren in jullie werkwijze. Het voordeel met deze training is dat jullie praktische werkboeken mee krijgen waarmee je jaar in en jaar uit alle pedagogische doelen kan blijven toetsen, aandacht aan blijft besteden en je hebt een praktisch handboek waarmee jij altijd doelmatig kan coachen binnen jullie organisatie. Je gaat gericht leidinggeven en kritisch ondernemen aan de hand van blijvende pedagogische kwaliteit.

De pedagogische kwaliteit is al super hoog bij ons.
Super fijn!! 
Hoe gaan jullie die hoge kwaliteit vasthouden? Waarop baseren jullie dat de kwaliteit super goed is? Op welke manier gaan jullie nieuwe teamleden vertrouwd maken met jullie hoge pedagogische kwaliteit van de opvang? Hebben jullie daar antwoord op? Ja? 
Dan is het stappenplan niet voor jullie gemaakt en wens ik jullie vooral super veel plezier en succes met jullie mooie werkwijze!
Nee? Start dan snel met het stappenplan kinderopvang.

Waarom kost het €1875,- ex btw, ik kan dat niet zelf betalen! 
Vraag je werkgever of hij/zij kan en wil investeren in het stappenplan kinderopvang. 
Het stappenplan kinderopvang is echt bedoeld om met de hele organisatie samen aan te gaan werken. Wanneer jullie bijvoorbeeld met 15 teamleden werkzaam, een pedagogische coach, een leidinggevende en een ondernemer, dan zijn jullie met 18 deelnemers en betaal je dus maar € 104,16 (!!!!) voor zeven online modules per deelnemer!!!! Bij iedere andere online training betaal je al snel per deelnemer €245,- ex btw!!!!! En met deze online training kan je en in je eigen tijd de modules volgen en je bepaalt zelf wanneer jij de teamleden gaat laten starten. Ideaal toch??? 

Mijn werkgever heeft bezwaren, maar ik zie zeker de meerwaarde in van het stappenplan. Wat kan ik doen?
Dankjewel dat jij de meerwaarde in ziet van het stappenplan. Hoe kan jij jouw werkgever ook die meerwaarde gaan laten inzien? Vind je dat nog moeilijk? Of weet je niet hoe je dat kan gaan doen? Plan dan met mij een telefonische afspraak in of stuur mij even een mailtje (susanne@gewoonsusanne.com). Je mag ook jouw werkgever direct met mij contact op laten nemen.

We hebben nu geen tijd door hoog ziekteverzuim en de Corona maatregelen.
Super vervelend dat jullie nu een hoog ziekteverzuim hebben. Toch zou ik dan echt willen adviseren om wel nu te gaan starten. Je gaat echt ontdekken dat je met het stappenplan kinderopvang zoveel minder ziekteverzuim gaat ervaren. Maar ook ga je ervaren dat dankzij het stappenplan kinderopvang iedere invalkracht in iedere groep exact weet wat wanneer van wie wordt verwacht. Waardoor je veel minder tijd kwijt bent aan uitleg geven. Zodat jij veel meer tijd over houdt om er voor te zorgen dat er inval in de groepen staat en alles gewoon door kan gaan ondanks de afwezigheid van je vaste teamleden.   

Kunnen alle teamleden dan ook inloggen en wie volgt het programma dan? Want ik heb daar echt nu geen tijd voor...
Ik begrijp het helemaal. Zelf dacht ik eerst ook dat ik nooit tijd had om weer een nieuwe training of opleiding te gaan volgen. 
De teamleden kunnen niet inloggen tenzij jij jouw inlog gegevens deelt met hun. Wat overigens kan en mag maar niet noodzakelijk is. Het meest efficiënte is wanneer een pedagogisch coach of leidinggevende de training gaat volgen. Zij kan dan de uitleg overdragen aan de teamleden en de praktijk opdrachten mee geven. De video's kan je tijdens een teamoverleg laten zien aan het team. Zodat zij ook die uitleg mee krijgen, maar dat hoeft niet. 

Eigenlijk leer jij voor maar €104,16 ex btw hoe ik coach, leiding geef en hoe ik al jaren succesvol onderneem in de kinderopvang. Deze werkwijze, is mijn eigen unieke methode, waarmee ik tweemaal de Award voor Beste Kinderdagverblijf van Noord Brabant heb gewonnen. 

Jij wordt online aan de hand van zeven praktische stappen door mij opgeleid tot succesvol pedagogische coach, leidinggevende en ondernemer in de kinderopvang. 
Waarna jij het unieke recht verkrijgt om volgens de Gewoon Susanne Methode werkzaam te zijn. 

Heb je nog vragen?
Wil je bijvoorbeeld liever in termijnen betalen of wil je nog jouw persoonlijke situatie voorleggen om te kijken of ik je daar in dit programma mee kan helpen? Dan kan dat zeker! Stuur mij een mailtje op susanne@gewoonsusanne.com met je vraag dan neem ik contact met je op.